Apskaita

Įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas

Auditorių, kurie yra profesionalūs buhalteriai, komandos kompetetingai atlieka įmonių buhalterinės apskaitos vedimo paslaugas, vadovaujantis tarpusavio sutartyse numatytomis nuostatomis. Apskaita vedama kompiuterine programa „Optimum“, kuri klientui nekainuoja.

Nuo 2017 metų įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas teikia mūsų žemiau išvardintos įmonės:

UAB „Finansų valdymo ekspertai“, UAB „Audito ir apskaitos valdymas“, UAB „Akaunta“.

Šiuose įmonėse dirba mūsų auditoriai su savo patikimomis komandomis. Paslaugas atliekame vadovaujantis profesiniais tarptautiniais etikos standartais, prisilaikant apskaitos tvarką reguliuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Kartu teikiamos apskaitos ir mokesčių konsultacijos.

Paslaugos teikimo sąlygos yra dokumentuojamos apskaitos tvarkymo sutartyse. Tipinės sutarties bendrosios sąlygos pateiktos čia: sutarties bendroji dalis.

Dėl paslaugų teikimo kreipkitės kontaktais nurodytais prie konkretaus auditoriaus.